ibo 2016
delegations

Delegation - Kazakhstan

Student Participants

Alisher Nazarbekov
Anel Orazgaliyeva
Daniyar Otarbayev
Anna Zavalishina

Jury Members

Zhanat Koshenov
Sara Kudabayeva

Additional Jury Members

Visitors