Tin tức
olympic sinh học quốc tế lần thứ 27

Olympic Sinh học quốc tế là một cuộc thi dành cho học sinh trung học. Tất cả các nước tham gia gửi bốn sinh viên hàng đầu của họ, là những người chiến thắng trong kỳ thi Sinh học quốc gia tương ứng.

 
tham dự ibo2016

Thông tin về sự tham gia của các đoàn, nhà tài trợ và đội ngũ tình nguyện viên.