Đăng nhập
Hướng dẫn đăng ký tình nguyện viên

Bạn cần phải có tài khoản truy cập hệ thống trước khi đăng ký thông tin tình nguyện viên.

Nếu bạn chưa có tài khoản truy cập hệ thống vui lòng click vào nút "Đăng ký", sau đó điền đầy đủ thông tin để tạo một tài khoản truy cập, hệ thống sẽ tự động đăng nhập ngay sau khi tạo tài khoản thành công.

Nếu bạn đã có tài khoản truy cập hệ thống, vui lòng đăng nhập hệ thống tại form bên cạnh.

Sau khi đăng nhập hệ thống, bạn có thể đăng ký thông tin tình nguyện viên, lưu trữ và gửi thông tin đến ban tổ chức khi đã hoàn thành.

Cảm ơn bạn đã quan tâm!