giới thiệu về ibo
giới thiệu về ibo

Olympiad Sinh học quốc tế (IBO) là một cuộc thi dành cho các học sinh trung học, kiểm tra kĩ năng giải quyết các vấn đề của sinh học, xử lí các thí nghiệm sinh học. Cuộc thi nhằm kích thích tình yêu với sinh học, khả năng phát minh, sáng tạo và tính kiên trì của học sinh. Mỗi nước thành viên cử tới kì thi bốn học sinh, là những người đã chiến thắng trong các cuộc thi sinh học Quốc gia. Đi cùng với sinh viên trong mỗi đội tuyển là hai cán bộ lãnh đạo đội, là những người đại diện của mỗi nước

Mục tiêu của IBO là tập hợp các học sinh tài năng lại với nhau, động viên các em vượt qua các thách thức nhằm nâng cao hơn nữa tiềm năng về khoa học sinh học, từ đó thúc đẩy các em hoạt động như là một nhà khoa học. Cuộc thi cũng nhấn mạnh tới vẻ đẹp và giá trị của sinh học. Nhiều chủ đề như tập tính và sinh thái học nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sinh học đối với xã hội, đặc biệt là các nội dung về bảo tồn thiên nhiên và/hoặc bảo vệ môi trường.

Kỳ thi tạo cơ hội để so sánh các chương trình chi tiết và xu hướng giáo dục sinh học ở các nước khác nhau. Đây là thông tin hữu ích để nâng cao trình độ giáo dục sinh học ở cấp quốc gia.

Nhiều tổ chức tham gia tổ chức các kỳ thi Olympiad quốc gia: Bộ giáo dục, bộ công nghiệp, hiệp hội các nhà giáo, các trường đại học và các trường học. Sự liên hệ giữa các tổ chức này sẽ dẫn đến một sự hiểu biết và trao đổi tốt hơn về hoạt động của nhau trong lĩnh vực sinh học.