giới thiệu về ibo
quy định tổ chức

Olympiad sinh học quốc tế (IBO) là một kì thi của học sinh phổ thông yêu thích sinh học. Mục đích của cuộc thi này là để:

a) kích thích sự quan tâm tích cực trong nghiên cứu sinh học bằng các giải pháp sáng tạo trong sinh học,

b) thúc đẩy việc trao đổi các ý tưởng và tài liệu về giáo dục sinh học,

c) thúc đẩy mối liên hệ quốc tế thường xuyên giữa các học sinh học sinh học,

d) thiết lập quan hệ thân thiện giữa những người trẻ từ nhiều nước khác nhau và từ đó kích thích sự hợp tác và hiểu biết giữa các quốc gia.

Các kì thi của IBO được tiến hành theo Quy định Tổ chức được chính thức chấp nhận và tuân thủ nghiêm ngặt bởi tất cả các quốc gia thành viên của IBO. Để tìm hiểu rõ hơn về Quy định Tổ chức của IBO, mời xem tại đây.