Tổ chức ibo2016
Ban chỉ đạo quốc gia Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam

I. Ban Chỉ đạo

1.    Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban;

2.    Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng ban thường trực;

3.    Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng ban;

4.    Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng ban;

5.    Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng ban;

6.    Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Phó Trưởng ban;

7.    Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên;

8.    Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên;

9.    Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên;

10. Ông Phạm Chí Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính: Ủy viên;

12. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế: Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83), Tổng cục An ninh II, Bộ Công An: Ủy viên;

14. Ông Mai Sỹ Tuấn, Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Uỷ viên;

15. Ông Đinh Đoàn Long, Khoa Y-Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Quang Huy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Uỷ viên;

17. Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên;

18. Bà Vũ Thị Quỳnh Lan, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên;

19. Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Trưởng phòng, Thư ký Thứ trưởng: Ủy viên;

20. Bà Lê Thị Kim Nhung, Chánh Văn phòng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên.

II. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo  

1.    Ông Phương Phú Công, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ trưởng;

2.    Ông Hà Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Tổ trưởng;

3.    Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Trưởng phòng KH-TC, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4.    Ông Nguyễn Tiến Triệu, Chuyên viên, Cục cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5.    Ông Nguyễn Xuân An Việt, Trưởng phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6.    Ông Ngô Văn Hưng, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7.    Bà Nguyễn Thị Huy, Chuyên viên Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8.    Ông Dương Minh Lam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;  

9.    Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Bà Vương Minh Châu, Chuyên viên, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Chuyên viên, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;