giới thiệu
trường đại học sư phạm hà nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm của Việt Nam. Trường là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học - đặc biệt là khoa học giáo dục - của cả nước. Sứ mạng của Trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; NCKH cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trường có vai trò nòng cốt cho hệ thống các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, phát triển các chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, cho các bậc học, tư vấn các cấp quản lý xây dựng chính sách giáo dục.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tự hào là nơi tổ chức và đồng tổ chức các kì thi quốc tế diễn ra tại Việt Nam như Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 48 năm 2007, Olympic Vật lý Quốc tế (iPHO) lần thứ 39 năm 2008, Olympic Hoá học Quốc tế (iCHO) lần thứ 46 năm 2014 và đặc biệt là Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) lần thứ 27 năm 2016.

Để tìm hiểu thêm về trường ĐHSPHN, mời xem thông tin tại trang web www.hnue.edu.vn