CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  (Ngày cập nhật: 21/03/2016) 

    Download chương trình tại đây 

NGÀY

THÍ SINH

GIÁM KHẢO

Thứ Bảy

16/7/2016

CÁC ĐOÀN ĐẾN VÀ ĐĂNG KÝ

Chủ Nhật 17/7/2016

LỄ KHAI MẠC &TIỆC CHÀO MỪNG

Thứ Hai

18/7/2016

Giới thiệu phòng thi thực hành

Tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hồ Hoàn Kiếm

Ăn tối và giao lưu

Phiên họp của Hội đồng giám khảo

Thảo luận và dịch đề thi thực hành

Thứ Ba 19/7/2016

Thi thực hành

Ăn tối và giao lưu

Tham quan Bảo tàng Dân tộc học và xem múa rối nước

Phiên họp của Hội đồng giám khảo

Thảo luận và dịch đề thi lý thuyết

Thứ Tư

20/7/2016

Tham quan làng gốm Bát Tràng

Tham quan Bảo tàng Dân tộc học và xem múa rối nước

Ăn tối và giao lưu

Phiên họp của Hội đồng giám khảo

Thảo luận và dịch đề thi lý thuyết

Thứ Năm 21/7/2016

Thi lý thuyết

Tham quan Tràng An

TIỆC CHIÊU ĐÃI VÀ ĐÊM GIAO LƯU VĂN HÓA

Thứ Sáu

22/7/2016

Tham quan Tràng An

Văn nghệ, ăn tối, tự do

Hội thảo giáo dục & tự do (tùy chọn)

Họp các trưởng đoàn

Xem lại bài thi và điểm của thí sinh

Ăn tối, tự do

Thứ Bảy

23/7/2016

Tham quan thành phố&tự do

Chương trình tự do

LỄ BẾ MẠC VÀ TIỆC TỔNG KẾT

Chủ Nhật

24/7/2016

CÁC ĐOÀN ĐI