Logo ibo2016

Việt Nam đã từ lâu được biết đến bởi sự đa dạng sinh thái nhiệt đới gió mùa. Bởi vậy logo IBO Việt Nam 2016 được thể hiện tính đặc trưng sinh thái đó. Trong đó hoa sen không chỉ đại diện cho hệ thực vật phong phú Việt Nam mà còn mang ý nghĩa về văn hóa Việt Nam, đó là quốc hoa Việt Nam, bởi sức sống vươn lên mạnh mẽ trong môi trường sống của nó. Chính vì vậy hướng chính của logo sẽ là vươn lên, khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức. Nhịp điệu của logo không chỉ là sự kết hợp đan xen giữa động, thực vật phong phú (lưới thức ăn - mối liên hệ chặt chẽ) ở Việt Nam mà còn thể hiện trạng thái xoắn kép Gen (AND) đặc trưng của sinh học. Điểm nhấn của logo chính là hình tượng chim lạc bay lên từ hướng chính của logo sẽ càng làm rõ và bổ trợ cho tính phấn đấu chinh phục đỉnh cao tri thức của các bạn học sinh trên toàn thế giới khi đến với IBO Việt Nam 2016. Hòa sắc logo luôn thể hiện tính quốc tế của một cuộc thi Olympic.