CÁC ĐOÀN THAM DỰ

Những nước tham dự kì thi của IBO 2016 phải là những nước thành viên của IBO theo danh sách dưới đây. Bên cạnh đó, các nước chưa phải là thành viên có thể tham dự với tư cách là quan sát viên. Các nước thành viên đều phải nộp bản mô tả về kì thi NBO ở nước mình. 

Nước Mô tả thông tin Website 
Ngôn ngữ website Người viết Loại Thời gian cập nhật
-- IBO Web Manual IboWebManual Gérard Cobut Page Aug 13, 2014 10:14 AM
Argentina Olimpíada Argentina de Biología http://www.oab.org.ar Spanish AR_moride Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 29, 2015 05:12 PM
Armenia National Biology Olympiad of Armenia http://www.olymp.am Armenian Gayane Ghukasyan Bản mô tả kì thi quốc gia Dec 11, 2012 12:26 PM
Australia Australian Biology Olympiad http://www.asi.edu.au/olympiads/ English Mary Oliver Bản mô tả kì thi quốc gia Sep 29, 2013 10:52 AM
Azerbaijan Republican Biology Olympiad Anar Majidov Bản mô tả kì thi quốc gia Dec 29, 2009 01:51 PM
Bangladesh Bangladesh Biology Olympiad (bdbo) http://bdbo.org/ English Saumitra Chakravarty Bản mô tả kì thi quốc gia Jan 25, 2016 12:04 PM
Belarus Belarusian National Biology Olympiad BY_maximo Bản mô tả kì thi quốc gia Nov 10, 2016 03:12 PM
Belgium (French-speaking) Olympiade de Biologie http://www.olympiades.be French Gérard Cobut Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 19, 2016 05:57 PM
Belgium (Dutch-speaking) Vlaamse Biologie Olympiade http://www.vob-ond.be/VBO/index.html Dutch Hugo Vandendries Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 21, 2016 11:19 PM
Brazil Olimpíada Brasileira de Biologia http://www.anbiojovem.org.br Portuguese (Brazil) Rubens Oda Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 01, 2015 04:00 PM
Bulgaria National Biology Olympiad Albena Jordanova Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 10, 2010 04:03 PM
Canada Canadian Biology Olympiad/Les Olympiades Canadiennes de Biologie http://www.canadianbiologyolympiad.ca English Bob Roddie Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 15, 2016 02:21 PM
China China National Biology Olympiad (CNBO) http://www.czs.ioz.ac.cn/swxjs.asp Chinese Liu Enshan Bản mô tả kì thi quốc gia Mar 04, 2013 10:43 AM
Chinese Taipei (Taiwan) Chinese Taipei Biology Olympiad Committee http://www.ctbo.org.tw/ Chinese (Taiwan) TW_chaoda Bản mô tả kì thi quốc gia Sep 07, 2016 04:25 PM
Costa Rica Costa Rican Biological Sciences Olympics www.una.ac.cr/olicocibi Spanish (Costa Rica) Shirley Camacho Vargas Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 06, 2013 07:32 PM
Cyprus CYPRUS BIOLOGY OLYMPIAD Christina Sidera Bản mô tả kì thi quốc gia Dec 21, 2014 10:56 PM
Czech Republic Biologická Olympiáda http://biologickaolympiada.cz Czech Lenka Libusová Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 25, 2016 09:55 PM
Finland Kansallinen biologiakilpailu https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/kilpailut/bjmkkojk/biologia Finnish Matias Lommi Bản mô tả kì thi quốc gia
10:43 AM
Denmark Biologiolympiade http://www.emu.dk/modul/bioolympiade Danish Kirsten Woeldike Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 29, 2016 08:03 PM
Egypt Egyptian Biology Olympiads https://www.facebook.com/EgyptianBiologyolympiad English Yasser Tawfik Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 14, 2016 11:53 AM
Estonia Estonian Biology Olympiad (Eesti Bioloogiaolümpiaad - EBO) http://www.teaduskool.ut.ee/ebo Estonian Sulev Kuuse Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 15, 2011 03:44 PM
France Olympiades de biologie http://www.sciencesalecole.org French FR_michar Bản mô tả kì thi quốc gia Sep 07, 2011 05:17 PM
Georgia Georgian National Educational Olympiad (in Biology) Ekaterine Bakuradze Bản mô tả kì thi quốc gia Nov 19, 2013 02:11 PM
Germany Internationale BiologieOlympiade - Deutschland http://www.BiologieOlympiade.de German DE_lucius Bản mô tả kì thi quốc gia
Aug 26, 2013 01:24 PM
Greece (Hellas) Greek Biology Olympiad http://www.pdbio.gr/ Greek (Greece) Theodoros-Dimitrios Oreinos Bản mô tả kì thi quốc gia Aug 22, 2011 02:19 PM
Hungary IBOHUN VÁLOGATÓ VERSENY http://olimpia.mabite.info Hungarian (Hungary) Sandor Ban Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 13, 2016 02:42 PM
Iceland Ólympíudeild líffræðikennarafélagsins Thórhallur Halldórsson Bản mô tả kì thi quốc gia Dec 22, 2015 08:23 AM
India Indian National Biology Olympiad (INBO) http://olympiads.hbcse.tifr.res.in/subjects/biology English Rekha Vartak Bản mô tả kì thi quốc gia Mar 02, 2010 04:47 PM
Indonesia Olimpiade Sains Nasional (OSN) / National Science Olympiad http://www.tobi.or.id Indonesian Dana Permana Agus Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 15, 2016 02:21 PM
Iran Iranian Biology Olympiad (IrBO) http://ysc.sampad.medu.ir/ Persian Mohammad Karamudini Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 24, 2016 05:09 PM
Italy Natural Science Olympiad (Olimpiadi delle Scienze Naturali) http://www.anisn.it/olimpiadi.php Italian Anna Pascucci Bản mô tả kì thi quốc gia May 22, 2010 12:49 PM
Japan Japan Biology Olympiad Committee http://www.jbo-info.jp/default-e.html English Masamichi Yamashita Bản mô tả kì thi quốc gia
Oct 01, 2015 08:55 PM
Kazakhstan National Biology Olympiad http://www.daryn.kz Russian Arnat Balabiyev Bản mô tả kì thi quốc gia May 08, 2015 02:44 PM
Republic of Korea Korean Biology Olympiad http://kbo.bioedu.kr Korean (Korea, South) Heui-Baik Kim Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 08, 2014 12:44 PM
KYRGYZSTAN KR BIOLOGY OLYMPIADS https://sites.google.com/site/bioolympkg/ Kirghiz Gulbubu Kurmanbekova Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 01, 2015 08:55 PM
Latvia Latvian State Biology Olympiad http://priede.bf.lu.lv/olimpiade/ Latvian Gérard Cobut Bản mô tả kì thi quốc gia
Feb 29, 2012 10:29 AM
Principality of Liechtenstein Liechtensteinische Biologie Olympiade http://www.olympiads.ch German LI_jutzim Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 25, 2016 11:17 PM
Lithuania Lietuvos mokinių biologijos olimpiada http://www.olimpiados.lt/index.php/biologija Lithuanian LT_tamosi Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 23, 2016 05:35 PM
Luxembourg Lëtzebuerger Biologiesolympiad http://www.ibolux.lu French Jeff Kohnen Bản mô tả kì thi quốc gia Nov 05, 2014 08:16 PM
Malaysia Malaysian Biology Olympiad (MBO) http://www.ukm.my/mbo English Ong Sy Ing Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 14, 2016 09:08 AM
México Olimpiada Nacional de Biología http://www.amc.unam.mx/programas Spanish (Mexico) Cristina Revilla Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 21, 2011 09:52 AM
Moldova Olimpiada Republicană la Biologie Elena Rivneac Bản mô tả kì thi quốc gia May 08, 2015 02:39 PM
Mongolia Mongolian Biology Olympiad http://sas.num.edu.mn/?page_id=334 Mongolian Narangarvuu Dashdondog Bản mô tả kì thi quốc gia May 12, 2015 01:19 PM
Montenegro National Contest in Knowledge http://iccg.co.me English Sanja Kaludjerovic Bản mô tả kì thi quốc gia
Apr 02, 2012 04:27 PM
Netherlands Nederlandse Biologie Olympiade http://www.biologieolympiade.nl Dutch Ange Taminiau Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 09, 2016 03:11 PM
New Zealand New Zealand International Biology Olympiad http://www.nzibo.org English Angela Sharples Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 07, 2010 11:41 AM
Nigeria Nigerian National Biology Olympiad http://www.nmcabuja.org English Jonathan Ajisafe Ogidi Bản mô tả kì thi quốc gia Apr 29, 2015 08:57 PM
Norway Biologi-OL http://www.mn.uio.no/ibv/om/biologi-ol/ Norwegian Vilde Olsson Bản mô tả kì thi quốc gia Aug 29, 2016 03:30 PM
Pakistan National Biology Talent Contest http://www.nstc.edu.pk/ English Zahid Mukhtar Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 10, 2014 01:58 PM
Poland Polish Biology Olympiad http://www.olimpbiol.uw.edu.pl Polish Magda Sobolewska-Lacka Bản mô tả kì thi quốc gia Sep 30, 2014 12:44 PM
Portugal Olimpíada Portuguesa de Biologia http://www.ordembiologos.pt/olimpiadasportuguesasbiologia/ Portuguese (Portugal) José Matos Bản mô tả kì thi quốc gia Feb 02, 2014 10:53 AM
Romania National Biology Olympiad http://www.edu.ms.ro Romanian Saitan Traian Bản mô tả kì thi quốc gia May 19, 2015 05:05 PM
Russia All-Russian School Olympiad in Biology http://rosolymp.ru Russian Alexander Rubtsov Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 09, 2016 03:18 PM
Singapore Singapore Biology Olympiad http://www.sibiol.org.sg/ibo/ English SG_limshi Bản mô tả kì thi quốc gia May 30, 2013 02:50 PM
Slovenia Državno tekmovanje iz znanja biologije za srednješolce (National Biology Competition for High School Pupils) http://www.zotks.si Slovenian Katja Ota Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 01, 2015 08:56 PM
Slovak Republic Biologická Olympiáda http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO.alej Slovak Mirka Slaninova Bản mô tả kì thi quốc gia Apr 09, 2015 01:42 PM
Souooth Africa South African Life Sciences Olympiad http://www.scienceolympiad.co.za English Gérard Cobut Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 09, 2013 04:05 PM
Spain Olimpiada Española de Biología http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/ Spanish Javier Fernández-Portal Díaz del Río Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 17, 2013 02:24 PM
Sri Lanka Sri Lankan Biology Olympiad http://www.iobsl.org English Hiran Amaraeskera Bản mô tả kì thi quốc gia Oct 17, 2014 10:13 AM
Sweden Svenska Biologiolympiaden http://www.biologilararna.se/ Swedish Lena Lundquist Bản mô tả kì thi quốc gia Nov 18, 2011 03:23 PM
Switzerland Schweizer Biologie Olympiade SBO / Olympiades Suisse de Biologie OSB / Olimpiadi Svizzere di Biologia OSB http://www.ibosuisse.ch Language neutral (site default) CH_jutzim Bản mô tả kì thi quốc gia Aug 10, 2016 11:04 AM
Syrian Arab Republic National Biology Olympiad of Syria (NBOS) http://syrolympcs.org Arabic (Syria) Emad Alazeb Bản mô tả kì thi quốc gia Sep 29, 2014 03:32 PM
Tajikistan Rupublic of Tajikistan Biology Olympiad (TBO) Husnu Yaman Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 15, 2011 03:44 PM
Thailand THAI Biology Olympiad http://tbo.ipst.ac.th Thai Wanida Tanaprayothsak Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 25, 2014 05:43 PM
Turkey National Biology Olympiad http://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusal-bilim-olimpiyatlari Turkish Leyla Açık Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 30, 2016 10:39 PM
Turkmenistan Turkmen National Biology Olympiad Yusup Urayev Bản mô tả kì thi quốc gia Apr 29, 2015 08:57 PM
UAE (United Arab Emirates) Emirates B O (EBO) http://www.bio2all.com Arabic Khalid Abdallah bin Dawood Bản mô tả kì thi quốc gia Mar 22, 2013 11:52 AM
Ukraine All-Ukrainian Student’s Olympiad in Biology http://biology.org.ua Ukrainian Nataliia Skrypnyk Bản mô tả kì thi quốc gia
Jul 14, 2013 11:10 PM
United Kingdom British Biology Olympiad http://www.ukbiologycompetitions.org English GB_broadb Bản mô tả kì thi quốc gia Jun 06, 2016 03:02 PM
USA USA Biology Olympiad http://www.usabo-trc.org/ English Kathy Frame Bản mô tả kì thi quốc gia Jul 08, 2015 06:55 PM
Republic of Uzbekistan Uzbekistan markaz.uz Uzbek Uktamjon Khudayberdiev Bản mô tả kì thi quốc gia May 27, 2015 11:16 AM
Vietnam VBO http://sinh.hnue.edu.vn/IBO/tabid/61/Default.aspx Vietnamese Mai Sy Tuan Bản mô tả kì thi quốc gia Nov 10, 2015 06:49 PM

Nguồn: http://www.ibo-info.org/countries