tình nguyện viên
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Ứng viên nộp hồ sơ xin xét tuyển:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản trên trang web www.ibo2016.org/vi

- Bước 2: Điền thông tin vào bản đăng ký làm tình nguyện viên

- Bước 3: Tải lên các tài liệu sau:

Bản scan Lý lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất có xác nhận của trường sinh viên đang theo học hoặc giấy chứng nhận sinh viên theo mẫu của trường ban hành, (ứng viên giữ bản gốc để trình khi tham dự vòng phỏng vấn) .

01 ảnh của ứng viên (ảnh toàn thân, chụp tự nhiên)

01 bài luận bằng ngoại ngữ sẽ sử dụng khi tham gia IBO 2016

- Bước 4: Gửi đăng ký

Lưu ý:

-  Ứng viên đọc kĩ thông báo và hướng dẫn trước khi ứng tuyển hồ sơ

Ứng viên có thể sử dụng tài khoản để nhập, chỉnh sửa và lưu thông tin hồ sơ trước khi gửi. Hồ sơ sau khi đã nộp không thể chỉnh sửa thông tin

-  Ban tổ chức chỉ xét duyệt những hồ sơ có đầy đủ thông tin yêu cầu

Văn phòng IBO không nhận hồ sơ bản cứng

Ứng viên giữ bản gốc của bản Lý lịch tự thuật để trình khi tham dự vòng phỏng vấn

Ứng viên vui lòng không liên hệ qua điện thoại. Mọi thông báo và liên hệ sẽ được gửi qua email.

.