tham dự
Thí sinh
Các kì thi của IBO được tiến hành theo Quy định Tổ chức được chính thức chấp nhận và tuân thủ nghiêm ngặt bởi tất cả các quốc gia thành viên của IBO. Để tìm hiểu rõ hơn về Quy định Tổ chức của IBO, mời xem tại đây. 


Lưu ý điều 7 của bản quy định 

7. Đoàn và các thành viên của đoàn 7.1. Mỗi quốc gia thành viên thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quy định được cử một đoàn gồm tối đa là 04 thí sinh và 02 người đại diện làm người dẫn đoàn, mang quốc tịch của nước cử đi (xem 5,1). Mỗi nước chỉ có một đội tuyển quốc gia chính thức được chấp nhận tham gia kỳ thi.
7.2. Quy định về thí sinh tham dự IBO
Thí sinh được chọn tham dự IBO cần đảm bảo tiêu chuẩn : 
- Đang là học sinh của một trường Trung học3 bình thường trong hệ thống giáo dục phổ thông của nước đó, được cung cấp các kiến thức đại cương (không phải giáo dục chuyên biệt); 
- Chưa có bằng tốt nghiệp đủ điều kiện được chấp nhận vào học tại một trường đại học (hoặc tổ chức tương đương đại học) trước ngày 01 tháng 01 của năm diễn ra IBO; 
- Là những người chiến thắng trong kì Olympiad Sinh học Quốc gia của năm học hiện tại ở nước mà mình đại diện; 
- Không được tập huấn hoặc được hướng dẫn trong nhóm học sinh có số lượng 50 hoặc ít hơn 50 người (bao gồm cả các thành viên đội tuyển IBO), trong một khoảng thời gian dài hơn hai tuần; 
- Dưới 20 tuổi tính đến ngày 01 tháng 7 của năm dự thi IBO; 
- Chưa tham dự IBO quá 2 lần; 
- Chưa bắt đầu học ở đại học hoặc các cơ sở tương đương như là sinh viên toàn thời gian. Thí sinh phải hoàn thiện bản khai có kí xác nhận là đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định về thí sinh dự IBO như trên (xem phụ lục IV). 
Điều phối viên nộp bản khai của thí sinh cho Ban tổ chức trong thời gian đăng kí ở mỗi kì IBO. 
Nếu không có tờ khai thì sẽ không được là thí sinh của kì thi.